Tahografi

Hitro in enostavno zadostite zakonskim standardom

Skladno z zakonom je postala obvezna vgradnja in uporaba digitalnih tahografov, ki omogočajo prenos podatkov z voznikove kartice najmanj vsakih 28 dni, prenos vseh podatkov najmanj vsakih 90 dni, hranjenje podatkov najmanj 2 leti po preteku obdobja, na katerega se nanašajo, ter vodenje evidence delovnega časa voznikov.

Prevozniki morajo nove zahteve spoštovati in poskrbeti, da so tahografi nameščeni ustrezno in skladni z zakonodajo.

Vse skrbi lahko prepustite nam, saj vam lahko pod eno streho ponudimo celostne storitve:

  • Snemanje podatkov iz digitalnih tahografov in z vozniških kartic
  • Obdelava podatkov
  • Pripravo zakonsko določenih izpisov in evidenc
  • Shranjevanje podatkov na CD (da zadostite inšpekcijskemu nadzoru)
  • Arhiviranje podatkov
  • Svetovanje v zvezi z zakonodajo in drugimi prometnimi predpisi
  • Možnost nakupa papirja za uporabo digitalnih tahografih